1,332,500 datasets found

Filter Results
 • Krokan

  Funnsted: Under jordarbeid ble det i 1951 funnet to økslignende redskaper av bronse, sk celter. Gjenstandene lå ca 50 cm under jordoverflaten lagt på en stor stein. (Depotfunn...
 • Drogsøy

  Fornminne: Gårdshaug. Opp gjennom flere år er det ved graving rundt gårdstunet og grøfting like SV for tunet, funnet diverse steinsaker, gryteskår av kleber, garnsenker,...
 • Uten navn

  Beskrivelse fra lokalitet: Gravrøys. Ca. 8,0 meter i diameter. Beskrivelse fra Enkeltminne: Rundrøys. Ganske godt synlig. God markering. Avrundet profil, omrotet i...
 • Tilrem

  Kant i kant og SSV for gårdsvei: Fornminne: Rundrøys, jordblandet. Lite synlig i terrenget, uklart markert. Ujevn overflate. Ikke noe krater i sentrum, men røysa er en del...
 • Forskvantoa

  Fornminne: Teltboplass med árran, R2/K1. Tegner seg som en vegetasjonsendring i marka. Består av fire eller fem árranstein som er meget overgrodd av mose, gress og litt lyng....
 • Sjøhaugen

  Fornminne: Røys, uklart markert og utydelig i terrenget. Rund med lav, avrundet profil og grop i toppen (tverrmål ca 1 m, dybde ca 0,2 m). Stein såvidt synlig, men merkes...
 • Vågøen

  Beskrivelse fra lokalitet: Fornminne: Rundrøys. Ganske god markering, ganske godt synlig. Svakt avrundet profil. Slakt skrånende sider. Forsenkning i midtpartiet (3 x 3 m)....
 • Tranghalmstranda

  Fornminne: Rund røys. Ganske godt markert. Noe vanskelig å få øye på pga tettere lauvskog med til dels større trær. Flat, noe ujevn profil med slake, skrånende sider. Røysa...
 • Langøya

  Fornminne: Røys, uklart markert og utydelig i terrenget. Ingen stein synlige. Helt dekket av lyng. Mål: tverrmål 3-4 m, høyde ?
 • Kleiva/Torneskleiva

  Beskrivelse fra lokalitet: Fornminne: Steinalderboplass. Tidligere lensmann Harald Aarønes, Tornes, påviste stedet i 1975. Kringstad hadde ifølge Aarønes her funnet en del...
 • Levran

  Fornminne: Steinalderboplass. Boplassen synes å dekke et område på ca 100 x 100 m. Paul P. Tornes opplyse at det var funnet mange flintfunn i åkeren. Ifølge oppmålinger v/Th....
 • Transfarelv

  Fornminne: Tjæremile. Orientering: på kanten av ØSØ-NVN-gående terrasse og 130 m Ø for avkjøring til grustak. Tjæremila er merket med en pinne med skrifta "5,5x7,5 SV-NA"....
 • Veidnes

  Fornminne: Hellekistegrav/steinsetning, uregelmessig form satt av flate heller 1,6 x 1,3 m. 2019: Ifølge registreringsrapporten fra 2013 er dette avskrevet som kulturminne etter...
 • Raudberget (lengst sør)

  Fornminne: Steinalderboplass. Mindre grusflate (lengde 15 m, bredde 5 m,orientert N-NØ) som grenser opp mot fast fjell i Ø, fortsetter videre i gressog myrområde i en større...
 • Rolfseide

  Rundhaug. Klart markert i SV, antagelig steinblandet. Midt i haugen kraterlignende grop med utløper mot SSØ. Kraterets d 1m, dybde 0,4m. I NØ er fylt på jord fra tilstøtende dam...
 • Ingridgrava - Ingridåsen

  Nærmest rektangulært søkk i berget. I midten et par løse, mindre bruddstein. I SV-kant vierkratt og lav granbusk. L NØ-SV 2,5m, br 1m, dybde 1,5m. Kalles "Ingridgrava".
 • Sørhus

  Rundhaug. Uklart markert og lite synlig. Graskledd med noen få synlige steiner. NØ-SV gående søkk i toppen, 1. 3,5 m, br. ca 1m, dybde 0,3 m. Haugens mål: D. ca 9 m, h. 0,5 m.
 • Lammaneset

  Rundrøys. Klart markert, men lite synlig. Litt lyng og etbjørketre i midten, ellers ligger steinene bare. Fotkjede tydelig i V og N. Utgravet i midten. D. 6 m, h. 1 m.
 • Kallhagen

  Rundhaug. Klart markert og godt synlig. Graskledd mednokre synlege steinar. På toppen er reist ei helle som er ca 0,95 m h. over bakken, br. ved foten ca 0,55 m, og ca 0,10 m...
 • Uten navn

  This dataset has no description

You can also access this registry using the API (see API Docs).