1,333,944 datasets found

Filter Results
 • Skjælerøy

  Beskrivelse fra lokalitet: Lokalitet bestående av en hustuft. Neppe fornminne. Otto Kyste, Nøtterøy opplyser at det bodde folk her til ca år 1800. Beskrivelse fra Enkeltminne:...
 • Skog fra Koppang

  Dyregrav.Oval med voll. Klart markert, orientert Ø-V. Bevokst med furutre og 2 grantrær i S-kant, lyng og lav. L 4m, br 2m.
 • Hesthagfjell

  Gravminnet består av en gravrøys (ID 116747-1) som er plassert på det høyeste punktet av kollen kjent som Hesthagfjell. Gravrøysa er klart markert og tydelig i terrenget. Den er...
 • Skinnarbøl

  På furumoen, fra berget i SØ og til dyrket mark i NV ligger 13 dyregraver med tvm 5-7m. Avstanden mellom dem er gjennomsnittlig 35m og varierer mellom 17 og 49m. Den SØ-ligste,...
 • Bukti

  Ifølge Bjørgulv Bjørge på Bjørge, 2/1, skal noen tyskere ca i 1970 ha funnet 2 flintstykker i strandkanten. Nærmere funnopplysninger mangler, og det vites heller ikke om eller...
 • Uten navn

  På N-enden av N-S-gående løsmassehaug N for myr: Dyregrav orientert N-S. L 5,5m, br 4,5m, dybde 1,3m.
 • Sæter søndre

  I NV-kanten av snauhogd felt bevokst med ung løvskog, og på nedre ende av ØNØ-hellende grusrygg: Dyregrav, orientert Ø-V. Klart markert med voll, br 1-1,5m. Ved prøvestikk i...
 • Åros store

  Røys, trolig opprinnelig rund. Uklart markert, men tydelig i terrenget. Består av bruddstein og noen vannrullede steiner med gjennomsnittsd 20-30cm. Sterkt utkastet. Av røysa er...
 • Åsåker

  I 2013 er denne haugen helt borte. Fra ØK: Flat, rund jordhaug ytterst på platået. Synes urørt. Haugen er lett synlig, men noe uklart markert. Bevokst med tett kratt og dekket...
 • Vetthaug

  Avlang haug orientert Ø-V. Klart markert unntatt i S-Ø, der den går jevnt over i terrenget. Synlig på lang avstand. Toppartiet ovalt, orientert som haugen, tildels flatt, men...
 • Hengen

  Geometri justert v/ Hedmark fylkeskommune 24.11.2017. Fangstgrop på en morenekolle: Oval form, orientert NNV-SSØ. Bevokst med lyng, mose og lav. Fylt med kvist. Trestubber langs...
 • Neset

  Beskrivelse fra lokalitet: Innmålt på nytt 23.5.2016. Se beskrivelse under enkeltminne. Jordblandet røys. Beskrivelse fra Enkeltminne: Miljørevisjon 23.5.2016 (Nils Ole Sundet):...
 • Mjåvatn

  Ca 1981 fant Aslak Mjåvatn del av et spinnehjul av mørk bergart på jordet da han tynnet gulrøtter. Stykket har et gjennomgående hull i bruddflaten, samt et annet hull som står...
 • Flekemarka

  I S-delen av åsens høyeste parti, og lagt over en liten N-S-gående bergknaus: Rundrøys. Klart markert, men meget vanskelig å få øye på. Består av rundkamp og bruddstein av jevn...
 • Skarlia

  På V-brinken av terrassen: Rundhaug. Klart markert men skjult av vegetasjon. En delrundkamp i dagen, trolig del av fotkjede i SØ-V. Forsenkning i V-delen av midtpartiet, d 1m,...
 • Tinghaug

  I en liten bjørk og furulund på den flate sletten: Rundhaug, klart markert med en 1-2m br, 0,3m dyp fotgrøft, og en noe uregelmessig fotkjede i V-S-Ø. Lett synlig. Bygd av jord...
 • Hestehagen, Bjørkelunden

  Rundhaug. Temmelig klart markert. Steinblandet. Toppen avflatet. Gress. Omkranset av bjerk. D 15m, h 1,5m.
 • Øygarden - Leine

  Ferdselsvei som tegner seg som en uformet reine i terrenget. Trolig del av gammel vei til Øye. Fra nederkant av jordet, nedenfor "Øygarden" (Bjørnhamar) starter traséen ned mot...
 • Bøli nordre

  Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. Utgravd til kjeller. D 20m, h 1,5m.
 • Valien

  På toppen av åssiden og inne i en hage: Rundrøys. Klart markert bortsett fra i Ø der den er noe omrotet og påført store bruddstein og rundkamp i nyere tid. Tydelig i terrenget....
You can also access this registry using the API (see API Docs).