1,377,489 datasets found

Filter Results
 • Grautknatten el Sandskottåsen

  Bergkollen faller bratt av i alle retninger, stupbratt i NV-Ø og V-S, noe slakere i VNV og NØ-SØ, men også der 8-15m brattheng. Muren begynner 62m ØSØ for høyeste punkt på...
 • 110506-140 Faarup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1873 : Lille...
 • Hovet

  Beskrivelse fra lokalitet: Rundhaug. Klart markert i alle retninger unntatt i SSV der den er noe utflytende. Haugen er helt usynlig i terrenget pga vegetasjon. Den er bygd av...
 • 110506-139 Faarup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Tveitan

  Under utbyggimg av riksvegen Notodden-Hjuksebø ble det på Olav J. Tveitens eiendommen funnet en gammel grav i jorda. Den ble funnet på et område hvor det tidligere var åkerland....
 • 110506-138 Storhøi

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Osaland

  På en liten høyde i skråningen omgitt av store flyttblokker i Ø. Gravhaug, rund. Klart markert. Grasbevokst. Bygget av jord og stein. Omrotet i midtpartiet. D. 14 m, h. 1 m.
 • 110506-137 Andhøi

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1949 : 1949:...
 • Høgfjellet - Fangstgrav

  Rektangulær dyregrav, orientert ca NA-SV. Vekslande markert, lite synleg. Bygd heilt av stein utan annan vegetasjon enn litt mose. Berre delvis nedgravd i bakken, SV ende ligg...
 • 110506-136 Faarup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 : Her...
 • Fløgstad

  Rund hage omgitt av steingjerde. Eit gamalt bilde viser at den låg direkte på fjell, men var oppfyllt med jord innafor gjerdet. Kalles Murhaien. Fjerna ved husbygging. D. 10-15 m.
 • 110506-135 Faarup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1968 : Fund...
 • Vatland

  Heller, neppe fornminne. To store flyttblokker danner helleren som er orientert NNV-SSØ. Inngang i SSØ, br. ved golvet 4 m, h. 4 m. Åpning også i NNV, men denne kan ikke brukes...
 • 110506-145 Lødderup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Nedre lauvås

  En runesten skal være funnet på denne lokalitet. Den ble funnet av Trygve Løvaas i 1932 under arbeide på gården. Runestenen lå ca 1 m ned i jorden. Den var ca 30 cm lang og...
 • 110506-133 Legind Skole

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Haneberg

  Rundhaug. Uklart markert, men godt synlig. Torv-, mose- og graskledd. Noen få stein synlige. Skadet langs kanten og i midten. D. ca 7 m, h. ca 0,5 m.
 • 110506-132 Legind

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 : Lille...
 • Stolitone

  Kolmile? Uklart markert men forholdsvis godt synlig. Torvdekket og bevokst med mose og gras. Søkk i midten, d. 2 m, dybde 0,3-0,4 m. Mye tilgrodd. Vollen rundt går i ett med...
 • 110506-131 Legindebjerge Plantage

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
You can also access this registry using the API (see API Docs).