1,377,489 datasets found

Filter Results
 • Uten navn

  Fornminne: Kullgrop. Kull i grop. Stor grop. Lyngbevokst. Stor bjørk midt i gropa. Tydelige voller. Noe gjenrast i sørøst. Ytre mål 8,4 m, indre mål 5,7 m, dybde 0,8 m.
 • 110506-150 Dalgaards Vesterhøj

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Remmen

  Gravhaug. Det virker som om den består av en steinpakning dekket med jord. Haugen ligger rett ved en stor eik, og området har tidligere vært brukt som del av en skytebane. D ca...
 • 110506-149 Lødderup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Moberget

  På et flatt platå: Rundrøys.Nokså klart markert. Bygd for det meste av større rundkamp, trolig med litt jord mellom. Sterkt overtorvet. Toppartiet avflatet og nokså ujevnt,...
 • 110506-148 Rughøj

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Trollborgen

  Kollen faller bratt av mot N, V og S, i V og S mot Norsjø ca 40m nedenfor. På Ø-sida av kollen, hvor den er minst bratt er 2 murer. En hovedmur høyest oppe og en framskutt mur...
 • 110506-147 Lødderupvang

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1985 :...
 • Valuvollen østre

  På brinken av et SV-NØ-gående moreneplatå ned mot Rundtjørna i NØ, nedenfor en SØ-hellende morenebakke og 10m NØ for sti/turvei til Bjørnkollia: Avlang dyregrav med voll....
 • 110506-146 Lødderup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1926 :...
 • Kølagravene

  Rund haug, temmelig klart markert, meget toppet. Spor av sjakting for stein inntil haugens NV-side; skogsvei inntil SØ-siden. Gressbevokst, noen furuer og orebusker på haugen....
 • 110506-156 Lødderup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Sjøskogen 31 JB-

  Av 4 prøvestikk, 3 med skjørbrent stein,1 med 1 avslagsfragment i flint. Mulig flere små ansamlinger rundt denne terrassen, eller dette flintstykke kan være utvasket fra...
 • 110506-144 Lødderup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Sjøskogen 21 JB-

  Av 4 prøvestikk,inneholdt 3 ialt 7 avslagsfragm. av flint, hvorav 1 brent, og noe skjørbrent stein.
 • 110506-143 Faarup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1873 : Ret...
 • Åse søndre

  SØ for bekk: Lang haug, orientert ØNØ-VSV. I ett med terrenget i NNV ned mot bekken, ellers klart markert. Urørt. Bevokst med tett oreskog, gress og lyng. L 18m, br 6m, h 1,8m....
 • 110506-142 Faarup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
 • Omdal

  50m S for stor eik på jordet ble det funnet heller, antagelig fra en hellekiste, under drenering ca 1930-40. I skogen 150m Ø for eika er det rester av muret vei i skogen.
 • 110506-141 Faarup

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1921 :...
You can also access this registry using the API (see API Docs).