Fetts fk.nr.2/3

Haugen er i dag oval på skap, orientert O-V, 8 m vid, og 1 m høg. Haugen er heilt overgrodd og tilvaksen med gras og er omgjeven av heller flat slåttemark.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/15817
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=37573&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2006
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.763W, 62.477S, 6.763E, 62.477N); Ålesund