114,219 datasets found

Keywords: Funerary

Filter Results
 • Huse - Fetts fk. 1, Smidjehaugen

  Fra Per Fett, 1954: "Smidjehaugen" på ei lita flate framfor husa, så å seie i tunet. 12 m i tvm., 2 m høg, jordblanda røys med torvdekke. (Gustafson noterer 1889 tvm., 17 m )...
 • Uten navn

  RONDESTVEIT, gnr. 40. Funnkartet nr. 1. bnr.2. Grav under flat mark i Larsadalen som går frå husa og ned beint V til sjøen. 16-18 m frå sjøn, 10-12 m frå berget på N - sida. C...
 • røys

  Funnkartet nr. 2. bnr. 1. Brunnen. Røys, uviss. Ligg på berg litt opp frå stranda, gode 100 m utanfor Lindedalen, 15 m lang langs stranda, 5 m brei og 1/2 m høg, bygd av jamn...
 • Uten navn

  BREKKHUS, gnr. 379. (1946) Funnkartet nr. 1. Brekkhus, bnr. 3 Grav låg på flata O for elvemotet. Nøye kan ein ikkje syne plassen. Herfrå er B 796 - B 798. (2023) Elvamotet er...
 • Uten navn

  Raunåkerhaugen - funnkartet nr. 3. i 1946 opplyst å ligga på bnr. 3 - plasseringa var ute på flata 75 m S for løa. Funnstaden ligg i dag under huset på bruk 9. Haugen var om...
 • Uten navn

  1946: Funnkartet nr. 2. Sameige. Haug låg på Smoge like NV for skolestova der no vegen går like utanfor innmarka. Her låg B 10756 og ei leirkrukke med oske i ei lita kiste.
 • Uten navn

  Funnkartet nr. 2. 369/2. Haug låg ytst i grustaket i vegsvingen. Der ligg framleis ei helle som det kling holt i (1946). Ho vart overdekt med grus. Haugen over var avlang, om...
 • Røys, Bruntveit

  Røys som måler ca. 6x10 meter med utkast mot nord. Mye mose og lyng som dekker store deler av røysen. Plyndringsgrop på ca. 2,5 m i diameter. Røysen ligger fint til på toppen av...
 • Høgmoen

  Rundhaug, klart markert. Da den ligger på brinken, virker den svært høg Ø-fra. Urørt. D.6-7m;h.0,5m fra V.
 • Hestad

  Rundrøys. Uklart markert, lite synlig. Gressbevokst. Noen få stein synlige. D. ca 4 m, h. ca 0,1 m undrøys. Uklart markert, lite synlig. Gressbe- vokst. Noen få stein synlige....
 • Bjørnhaugen

  Fornminne 1: Gravhaug - usikkert fornminne. Nå utsletta av Veivesenets aktivitet på stedet. "På stedet ligger en stor naturlig haug - Bjørnhaugen. På toppen ligger en god del...
 • Sandsvær prestegård

  Rund haug, markert. Synes urørt. D 13m, h 1,5m.
 • Gunnarhaugen

  Gunnarhaugen er en rundhaug, med diameter på ca. 15.20m på det lengste, og den har en høyde på 1-2 m. Gravhaugen ligger på en rygg ved siden av Gunnarrommet. Haugen ligger rett...
 • Nestås

  Funnkartet nr. 1. Olav Johansen Nestås, bnr. 2. Grav under NO-delen av huset, ingen haug eller røys. Ettergraven 1929 (Olav Espevoll). Sakene låg i eit søkk i fjellet, 1 x 0,8 m...
 • Gravrøys

  Funnkartet nr. 1. bnr. 1. Sikker plassering er no ukjent Røys, låg etter Bendixen "tæt ved husene", ukjend på garden no. I røysa var ei lita mura kiste med helle i botnen,...
 • Uten navn

  Røys, bortrudd i 1850 åra. Låg 30-40 m S for husa. I røysa kiste av heller, 1,25 x 0,70 m med B 1522-B 1523 og to øksar, skjoldbukl og beisl som er bortkomne. B 1522- B 1523 -...
 • Uten navn

  Oval/sirkulær gravrøys. Den er 4.2 x 3.2 meter. Den er delvis til lite synlig i terrenget grunnet høy vegetasjon og annet ulent terreng. Når man først ser den har den en tydelig...
 • Huseby lille

  Rundhaug, klart markert. Opprinnelig toppet men i dag med avflatet topparti. Meget bratte sider. Bortsett fra toppartiet som er fjernet, synes haugen urørt. Gressbevokst med en...
 • Uten navn

  Oval/sirkulærformet gravrøys. Torvdekket med synlig stein i kant. 3.5 x 3.5 meter. Kan være lite synlig i landskapet grunnet høyt gress, men har tydelig avgrensning når man...
 • Uten navn

  Gravrøys. Oval. Grasbevokst, en del mosebevokste steiner ses. Nokså tydelig og klart avgrenset. Lengde øst - vest 7,5 meter, bredde nord - sør 6,5 meter, høyde inntil 0,4 meter....
You can also access this registry using the API (see API Docs).