060301-25B Store Almegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1986-05-26: Røse, 7 x 3/4 m. På naturlig klippefremspring. Meste afhøjningen antagelig klippe. Enkelt lag sten dog synlig påØ-del, derfor sandsynligvis tale om en gravrøse, selvom denikke fremtræder særlig overbevisende.Vejspor, SSØ/NNV, over højningens V-del. I vejen er lagt endel murbrokker og teglsten.Ved N-fod ligger nogle marksten og en murkolos, ca. 3/4 x3/4 m stor.Højningen ligger som efter beskrivelsen (7 10 m N for5233-32)BES. 3-10-1988: Meget ødelagt. Kun en svag højning ses iterrænet - hvis man ser godt.- Skyttegravs huller.Bevoksning: 1986: Græs1876 : En større Samling af Stenrøser [sb.25,25A-25C] østlig for Store Almegaards Hovedlod. Røserne ligge paa en Fæstelod fra førnævnte Gaard oppe i en Klippeløkke i hvilken et større Granitstensbrud beskæftiger en Del Arbeidere....Bevoksning: 1986: Græs1943 : Røse (ca 10 m N for [sb.]25c), ca 0,75 x 7 m. Sænkning i Top. Græsklædt i udyrket Mark.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/184/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/184
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Store Almegaard
Temporal Coverage 1700 BC - 375 AD; Oldtid