060301-27 Gildegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1943 : Høj, 2 x 17 m i Ø-V, 22 m i N-S. Brud i V-Siden, Hul i Toppen, ca 2,5 m i Diam. Desuden enkelte mindre Sænkninger. Græsklædt i Ager.1985-12-10: Stenhøj, 2,5 x 20 m.I græsmark, ca. 20, ½ m store randsten synlige langsNV-foden, antagelig bortpløjet i Ø, N-S skrænt. Gammelindgravning fra SV, 8 x 1 m af højens SV del bortgravet,skrænt mod V. Flere sten i skrænt, marksten i bunden afindgravning.3 gamle sænkninger på toppen af højen. Tæt SØ for centrumkrater ca. 3 m i dia. 3/4 m dybt. På bunden ligger en nytræplade, der antagelig dækker over et dødt dyr. Over hulleter sømmet en træ stang på tværs, antagelig for at forhindregræssende dyr i at gå ned i hullet. Tværs over højen en NV-SØ sti lavet afdyr.Højen er tæt bevokset med flere ung eg, røn, kirsebær,tjørn, enkelte birk og ask samt 1 æbletræ ved NV-fod.Slåenkrat. Langs siderne kirsebær, hyld og brombærkrat.Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer1876 : En ubeskadiget Stenhøi. Rundt omkring Høien træffes hist og her sorte pletter i Avlsmarken. Da jeg i Foraaret 1876 undersøgte nogle af dem syntes de snarere at være Levninger af ødelagte Røser end Brandpletter. Oldsager fandtes ikke.-Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/181/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/181
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Gildegaard
Temporal Coverage 1700 BC - 375 AD; Oldtid