060301-28 Gildegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1943 : Sløjfet.1876 : En stor Broncealdershøi af hvilken dog omtrent den ene Halvdel er gravet bort. Eieren forklarer, at der i den bortgravede Del er fundet en Stenkiste indeholdende Aske og Ben samt et Sværd af Bronce, men hans Forklaring er meget uklar og vaklende.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/187/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/187
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Gildegaard
Temporal Coverage 1700 BC - 1101 BC; Bronzealder; BÆXX