060301-24A Store Almegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1820 : Sb.24A beliggende 60 alen nord for sb.24.1876 : To sløifede Høie [sb.24-24A], som havde en Stenkreds om Randen (N Lund Tab 4 N:23 og 24). Nu ere de aldeles udjævnede og deres Plads er næppe synlig, ja Gaardens Eier havde end ikke nogen Anelse om, at der har staaet Gravhøie paa hans Jord.-

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/180/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/180
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Store Almegaard
Temporal Coverage 250000 BC - 1066 AD; Oldtid; OXXX