060301-29 Gildegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1988-10-03: Høj, 1,3 x 18 m.Topfladen gennemgravet i den S-del, hvor 3 ca. o,75 m storesten samt flere halve meterstore sten er synlige ioverfladen. Desuden en indgravning fra NV.I højfodens V-side et muligt gammelt (mark-)skel.Bevokset med hyld, hindbær, egetræer og græs.N.B.: Første gang nyberejst 24/4-1985. Fotoliste: film 7, billed 36Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer1876 : En almindelig Stenrøse, nordlig for sidsnævnte Høi [sb.28].Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer1943 : Høj, 2 x 15 m. I Toppen en eftergroet Rende og et mindre Hul. Nær V-Randen et Hul. Træbevokset i Ager.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/188/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/188
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Gildegaard
Temporal Coverage 250000 BC - 1066 AD; Oldtid; OXXX