060301-25A Store Almegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1876 : En større Samling af Stenrøser [sb.25,25A-25C] østlig for Store Almegaards Hovedlod. Røserne ligge paa en Fæstelod fra førnævnte Gaard oppe i en Klippeløkke i hvilken et større Granitstensbrud beskæftiger en Del Arbeidere....1943 : Røse (ca 45 m Ø for SØ-Hjørnet af Stendiget), ca 0,5 x 5 mGræsklædt i udyrket Mark.1989-09-04: Røsen er forlængst slettet ved stenbrud.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/183/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/183
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Store Almegaard
Temporal Coverage 1700 BC - 375 AD; Oldtid