060301-25C Store Almegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1876 : En større Samling af Stenrøser [sb.25,25A-25C] østlig for Store Almegaards Hovedlod. Røserne ligge paa en Fæstelod fra førnævnte Gaard oppe i en Klippeløkke i hvilken et større Granitstensbrud beskæftiger en Del Arbeidere....Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer1943 : Røse (ca 25 m V for [sb.]25a), ca 0,5 x 8 m. Sænkning i Top. Græsklædt med Busk i udyrket Mark.1986-05-26: Røse, iflg. beskrivelse 0,5 x 8 m.. Helt overgroet med løvtræer ogløvkrat, umuligt at foretage ny opmåling.Flere skyttegravshuller N for højfod, nyligt gentildækkede.Bevokset med ask og egetræer, omgivet af tjørn, slåen,kaprifolie og brombærkrat.Røsen ligger ca. 20 m Ø for SV-hjørne på gammelt V-ligtstendige.Røsen ligger idag indenfor et militært øvelsesterræn, mangeskyttegravshuller i området op til røsen. Selve røsen synesdog uskadt, men de mange gravninger i området, hvor der medstor sandsynlighed findes flere gravanlæg, eruhensigtsmæssig og burde forhindres.Et forbud mod brug af arealet bør overvejes.BES. 3-10-1988: Mindre end halve højen tilbage. Resten erbortgravet (nu vandhul). CL + MBBevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/185/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/185
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Store Almegaard
Temporal Coverage 1700 BC - 375 AD; Oldtid