Baland - Fetts fk. 2, Vardane

Røysa er ca. 6 - 7 m i tvm. og høgda er ca. 1 m sett frå N og S, 0,5 m sett frå O. To plattingar er bygde opp av stein i SV-kanten av røysa. Den øvre er 3 x 2 m vid og 0,5 m høg, medan den nedre er 2 m lang og 1 m brei. Røysa er likevel på det næraste uskadd då plattingane er laga ved å leggja røysstein til rette på staden dei opphavelg har lege. Det veks nokre furer på røysa.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/15824
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=37574&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Vestland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2006
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.334W, 60.191S, 5.334E, 60.191N); Bjørnafjorden