Kleiva/Torneskleiva

Beskrivelse fra lokalitet: Fornminne: Steinalderboplass. Tidligere lensmann Harald Aarønes, Tornes, påviste stedet i 1975. Kringstad hadde ifølge Aarønes her funnet en del flint i grøfteoppkast. Det er ikke identifisert hvilke funn-numre det dreier seg om. Bjørn Hougen nivvelerte i 1922 en boplass på "Kleiven". Det er trolig denne. Hougen nivellement var 29,37 meter over havet.

Beskrivelse fra Enkeltminne: Enkeltminne kun generert i kontrollregistreringsøyemed (Intet reelt enkeltminne) Skadet av utvidelse av sti til vei.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8441
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31523&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2004
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (7.046W, 62.841S, 7.047E, 62.841N); Hustadvika