060301-24C Store Almegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1985-12-10: Helleristning med skåltegn på stor rundklippe. I militærtøvelsesområde. Stenen ligger N-ligst på en SSØ/NNV-ligklipperyg.Mindst 80 skåltegn på klippens top, antagelig langt flere daskålene på toppen ligger ganske tæt, enkelte 1-1½ cm dybe,3-5 cm i dia. men fleste ganske flade. Stenens overflade ereroderet således at flere tegn kan være afskallede.Skåltegnene ligger i et N/S orienteret bælte ca. 4 x 1½ m ogfortsætter fra toppen ned over klippens S-vendte side. 1,3 mS for den store koncentration ses en lille gruppe på mindst6 skåltegn, heraf 3 meget tydelige, 3-4 cm i dia..De erindhuggede på et lille plateau på stenens S-skråning.Tæt N for stenen står en gammel eg. I forlængelse afklippens V-side mod N ses en stenrække af 6½ m store sten (5m N/S). Indenfor mod Ø ses en indtil 0,7 m høj stenrøse,uvis hvor bred. Der er med stor sandsynlighed tale om etanlæg knyttet til helleristningsstenen.Bevoksning: 1985: Mos1943 : En Klippekulle, der hæver sig 2,5 m over Jorden. Paa Toppen findes ca 100 skaalformede Fordybninger. 2 m (6') Jord uden om Kullen er indbefattet. I Krat.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/182/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/182
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Store Almegaard
Temporal Coverage 1700 BC - 501 BC; Bronzealder; BXXX