Transfarelv

Fornminne: Tjæremile. Orientering: på kanten av ØSØ-NVN-gående terrasse og 130 m Ø for avkjøring til grustak. Tjæremila er merket med en pinne med skrifta "5,5x7,5 SV-NA". Sannsynligvis av kvensk eller samisk opphav.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8425
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31521&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Troms og Finnmark fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2009
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (23.506W, 69.978S, 23.506E, 69.978N); Alta