Krokan

Funnsted: Under jordarbeid ble det i 1951 funnet to økslignende redskaper av bronse, sk celter. Gjenstandene lå ca 50 cm under jordoverflaten lagt på en stor stein. (Depotfunn T 17168, trolig fra yngre bronsealder). Funnet av Torstein Lakselv, 8960 Hommelstø.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8483
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31532&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Nordland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (12.536W, 65.406S, 12.536E, 65.406N); Brønnøy