1,333,944 datasets found

Filter Results
 • 060402-95 Gudhjem

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : Lige...
 • Signalen

  På et høydedrag på åsen: Rundrøys. Klart markert og tydelig i terrenget. Bygd av rundkamp i alle størrelser samt bruddstein og blokker. Flere jordfaste blokker inngår i...
 • 060405-436 Hestestenene

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : I...
 • Maurhaugen

  På N-kanten og det høyeste punktet av en åkerholme: Noe avlang haug, orientert NV-SØ, ingen markering da den går i ett med bakken. Bygget av flyttblokker, store bruddstein,...
 • 060402-92 Gudhjem

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 :...
 • Hage

  Nederst i bratt Ø-hellende skråning ned til Søndre Hellåa, i vannkanten og på V-siden av bekken: Slaggkonsentrasjon. Torven er borte ved vannkanten. Slaggen blandet med jord....
 • 060402-91 Gudhjem

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : Paa...
 • Haverbekkvika

  I det utvaskede strandområdet ligger flere steinalderboplasser. Ved normal vannstand er de fleste under vann. Prøver fra flere av dem er tatt med til Oldsaksamlingen.
 • 060405-90 Hallegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1869 :...
 • Rognetoppen

  Rundrøys, uklart markert. Bygget av jevnstor rundkamp og enkelte bruddstein. Røysa er svært utroet; stein ligger spredt rundt i terrenget. I røysas SV-del stikker det opp en...
 • 060405-100 Melsted

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : I en...
 • Trømnes

  Rundhaug. Krater i toppen, d 2,5m, dybde 0,5m. D 10m, h 1m.
 • 060405-87 Tornegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 :...
 • Karud søndre

  Rundrøys. Bevokst med en stor osp. D 8m, h 1,5m. 1999: Kulturavdelingen i Hedmark fylkeskommune ble i uke 38 gjort kjent med at det er foretatt graving i et område nær ved en...
 • 060405-86 Tornegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : Sorte...
 • Hesthovda

  På fjellryggens høyeste punkt, reist rett på berget: Varde av små og middelsstor bruddstein. Varden har form som en rett sylinder. Mål: D 1,5m, h 2,5m. På toppen av varden har...
 • 060405-84 Salene

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : I...
 • Bøura

  Ekornveien fortsetter som gangsti videre V-over i hellingen. 15m V for endepunktet går stien over en bekk. 20m V for bekken går rester etter en taubane opp lia. Bekken og...
 • 060405-83B Bobbegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : Paa...
 • Selnes

  Beskrivelse fra lokalitet: Låg røys, ("steinlegning") av vesentlig mindre bruddstein Beskrivelse fra Enkeltminne: På brinken mot SSV, lagt direkte på berget: Oval, låg røys...
You can also access this registry using the API (see API Docs).