1,333,944 datasets found

Filter Results
 • 060405-138 Kobbegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : En...
 • Renden Ytre Østre

  Beskrivelse fra lokalitet: Omr. med svart jord og skjørbrent stein Beskrivelse fra Enkeltminne: I forbindelse med tomtegraving til ny generasjonsbolig og graving av grøft til...
 • 060405-137 Kobbegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1943 :...
 • Uten navn

  Beskrivelse fra lokalitet: Mulig fangstgrop Beskrivelse fra Enkeltminne: Midt i myra: Rundaktig grop med utoverhengende torvkant. Flat bunn med myrskav og kvist. Mål: Diam. 2 m,...
 • 060405-136 Peberhøi

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 :...
 • Mule Søndre Og Nordre

  I grense mellom villatomt, kant i kant, NNV for gårdsveg til Mule: Rundhaug av jord og stein. Tydelig og lett synlig. Klar kantmarkering i N-lige halvdel. Noe ujevn sideprofil,...
 • 060405-135 Stave Høl

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 :...
 • Storborg Øvre

  Under byggning av nytt fjøs i 1953 ble det funnet rester av en hellekiste. Kista ble ble funnet nede i en gammel låvebrufot. Kista var ca 1 x 2 m, bygd opp av kautstilte...
 • 060405-131 Strandby Gaarde

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : En...
 • Kampeseter

  På dette sted fant Trygve Bakke, 2647 Hundorp, 06.07.1978: En pilspiss av jern som han overleverte til Finn Hellebergshaugen. Pr 01.08.1979: Ikke innlevert.
 • 060405-130 Gamle Velde Gaarde

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 :...
 • Lundeskogen

  45m Ø for gravrøysa 003163: Rundrøys. Klart markert. Jordblandet. Bruddstein stikker frem i dagen enkelte steder, svak forsenkning i midten. Bevokst med grantrær og bregner. Et...
 • 060405-129 Kjelseby Gaarde

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : Ved...
 • Vikingehaugen

  I 1920 fant Knut Kaldal: C22508 a-n. Gravfunn som består av bl annet: To sverd, spydspiss, 6 pilspisser, seletøybeslag, 2 celter, saks og sigd. Alt av jern. Det ble funnet...
 • 060405-128 Kjelseby Gaarde

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : Ved...
 • Kringler

  Rundhaug av sandjord. Ganske klart markert i NØ, Ø og S avflatet og i ett med terrenget mot V. Noe flat på toppen. Synes urørt. Bevokst met et stort vakkert furutre, en lauvbusk...
 • 060405-127 Kjelseby Gaarde

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1987-12-28:...
 • Flatland

  På en flate i hellingen, 10m Ø for delet mot 23/1: Rundhaug. Klart markert og tydelig i terrenget. Til dels brattsidet. Består av stein og sand. Sjakt, 5x2x1,5m, gravd inn fra...
 • 060405-126 Kjelseby Gaarde

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1880 : En...
 • Uten navn

  UO's hovedkatalog anfører u 5/1: "2) I stabburshaugen .....". Haugen er nå helt fjernet, og ingen spor er tilbake.
You can also access this registry using the API (see API Docs).