Fetts fk.nr. 5

Der bekken har skore seg gjennom terrassen og elles i eit par søkk, får ein raskantar kor ein kan sjå kulturlag som er kol- og sandblanda. Over dette laget ligg det ca. 20 cm med torv. I desse kantane vart det funne 4 avslag av flint og 1 stykke skifer.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/15849
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=37580&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2006
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.472W, 62.215S, 5.472E, 62.216N); Sande