Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk: Het bewaren, delen, hergebruiken en documenteren van digitale onderzoeksdata door sociologen in Nederland

De digitale revolutie heeft in de afgelopen decennia een sterke invloed gehad op wetenschappelijk onderzoek. Zo is het door de digitalisering van onderzoeksdata mogelijk om grotere hoeveelheden data sneller te analyseren. Deze digitalisering brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een van de belangrijkste uitdagingen is het integer en duurzaam omgaan met digitale data.

In dit onderzoek is verkend hoe sociologen in Nederland met digitale onderzoeksdata omgaan. In open interviews vertelden veertien sociologen - zes programmaleiders en acht promovendi - van zes verschillende universiteiten (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit en Tilburg University) hoe zij en andere onderzoekers in hun vakgroep met digitale onderzoeksdata omgaan. In het bijzonder vertelden zij over het bewaren, delen, hergebruiken en documenteren van digitale onderzoeksdata binnen hun vakgroep.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van DANS.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zjw-umrc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4xde-aj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61622
Provenance
Creator Oldenburg, B
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Wittenberg, M.
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Research Data Management
Spatial Coverage Nederland