060301-26 Store Almegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1876 : Tæt ved disse Røser [sb.25,25A-25C] fandtes ved Stenbrydning to Oldsager af Bronce nemlig: En meget ualmindelig Paalstav og en smal Meisel. Sagerne fandtes i Foraaret 1876 af en svensk Arbeidsmand; de vare nedlagte ved Siden af en Klippe uden Tegn til Stenkiste, Begravelse eller desl. (Indsendt til Museet)1876 : Bronzepålstav og -mejsel indsendt; depot- eller gravfund.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/186/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/186
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Store Almegaard
Temporal Coverage 2350 BC - 1701 BC; Stenalder; AYSX