Straume - Rappeneset 38

Lokaliteten har ei utstrekning på 153 m2. Det funnførande laget er 35 cm tjukt og har karakter av kulturlag. Ved sida av nær 150 avslag av flint, rhyolitt og kvartsitt vart her m. a. funne tre tangepiler av rhyolitt og ei tangepil av mylonitt.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/15843
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=37579&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Vestland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2006
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.971W, 60.725S, 4.972E, 60.725N); Alver