Plangebied Zernike, uitgeefbare kavels

DOI

In verschillende deelgebieden zijn archeologische sporen aangetroffen. Dit betreft voornamelijk sloten, greppels en kuilen die dateren uit de periode Late IJzertijd-vroeg Romeinse tijd, de Vroege Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Daarnaast zijn in enkele proefsleuven vondsten gedaan, met name aardewerkscherven uit de Late IJzertijd-vroeg-Romeinse tijd. Tevens is in twee deelgebieden een volledig gebioturbeerde laag waargenomen, die zich direct onder de bovenste vegetatielaag bevond, en dus uit de Vroege Middeleeuwen dateert.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z87-zwvz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:184441
Provenance
Creator Huis in 't Veld, J.Y.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact RAAP BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/jpeg;.shp;application/rtf;application/msword;.mdb
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-09-09,2019-12-10,2020-09-09}