Ingridgrava - Ingridåsen

Nærmest rektangulært søkk i berget. I midten et par løse, mindre bruddstein. I SV-kant vierkratt og lav granbusk. L NØ-SV 2,5m, br 1m, dybde 1,5m. Kalles "Ingridgrava".

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/10178
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31503&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Viken fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (11.370W, 59.377S, 11.370E, 59.377N); Rakkestad