Veidnes

Fornminne: Hellekistegrav/steinsetning, uregelmessig form satt av flate heller 1,6 x 1,3 m.

2019: Ifølge registreringsrapporten fra 2013 er dette avskrevet som kulturminne etter befaring i 2012.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8401
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31520&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Troms og Finnmark fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2004
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (25.722W, 70.954S, 25.722E, 70.954N); Nordkapp