Lammaneset

Rundrøys. Klart markert, men lite synlig. Litt lyng og etbjørketre i midten, ellers ligger steinene bare. Fotkjede tydelig i V og N. Utgravet i midten. D. 6 m, h. 1 m.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/5732
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31500&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Rogaland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.059W, 59.475S, 6.059E, 59.475N); Vindafjord