Tilrem

Kant i kant og SSV for gårdsvei: Fornminne: Rundrøys, jordblandet. Lite synlig i terrenget, uklart markert. Ujevn overflate. Ikke noe krater i sentrum, men røysa er en del forstyrret. Avgrenses i N av en NØ-SV-gående grøft. Overvokst av bjørk, einer og gress. Mål: diameter ca 5,5 meter, høyde ca 0,6 meter.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8474
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31529&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Nordland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2008
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (12.309W, 65.513S, 12.309E, 65.513N); Brønnøy