1,330,354 datasets found

Filter Results
 • Mardal

  Overpløyd gav med funn av båtsøm. Det er uvisst om andre gjenstander ble funnet på samme sed.
 • Øyestad

  Beskrivelse fra lokalitet: Funnlokalitet A, funn av flint og keramikk. Funnet i plogfurer. Beskrivelse fra Enkeltminne: Løsfunn av flint og keramikk.
 • Ramsvika

  Boplass K: I nedre del av bekkedalen ned til Kuvika ble det påvist en steinalderlokalitet gjennom 2 positive prøvestikk i fulldyrka mark på vest siden av bekken som renner...
 • Tonganeset

  Rund steinlegning. Uklart markert og lite synleg. Lyngkleddmed nokre få granplanter. Ein del stein syner. Omrota fra VSV kant og inn mot midten. Ved kanten helle, 1,25 x 0,9 m,...
 • Bakkevik

  Rundrøys. Til dels klart markert, men lite synleg. Delvis torv- og lyngkledd med eit par einer, hatl og kristtorn. Mykje stein syner.Mykje omrota. D. ca 9 m, h. ca 0,6 m.
 • Blåbærjota

  Beskrivelse fra lokalitet: Fornminne: Gravrøys, oval, som tegner seg godt i terrenget og er klart markert. Den er bygd opp av større og mindre bruddstein og rundkamp. Steinene...
 • Steiro

  Fornminne: Uklart markert langaktig gårdshaug. Ø-delen av haugen synes å ligge på en Ø-V gående rygg i terrenget. NV og N delen på en NØ-SV gående terasse nede ved Steirapollen....
 • Reppelven

  Ved befaringen på gravfeltet på Reppelven ble det registrert i alt 5 mindre røyser på bergknauser inne i mellom de tidligere registrerte røysene R1-R4. Gravfeltet må oppfattes...
 • Trollheimen v/Trollbotn

  Funnsted for skafthulløks og to kullrester. 1. Fragment av skaftholøks. Museets registreringsnr 17886, registreringsår 1957. Funnet ved nåværende naust. 2. Ved Hamstadhytta....
 • Br.nr. 24,31

  40 m NNØ for 1 Rektangulær nausttuft, ikke fornminne. Klart markert, godt bevart, men noe overgrodd av torv i SØ-kant. Muren er opplagt av stor bruddstein. Murbredde 0,5-1 m,...
 • Nergårdskaret, Mauken Nordre

  Godt markert og synlig arran med 10 steiner, tilnærma rund ca 0,80 x 0,75 cm, omtrent 1/2 m Ø for arran er det en fin stein å sitte på, ca 0,30 x 0,40 m. Arran ligger 2 m fra og...
 • Storvollen

  Fornminne: Gammetuft, nå fjernet. Simon Larsen opplyser at det under driftsbygningen var gammetuft.
 • Perteng

  Løsfunn av beinskje. Funnet ved buldosergraving. Beinskjea funnet da masse ble hentet fra det overforbeskrevet beliggenhet til oppfylling utenfor huset til hage av Nikoline...
 • Fjelly

  Funnsted for: Løsfunn fra steinalder, antakelig boplass. Funnet er en beinknuser innkommet i 1957. P. Simonsen 1958, s. 7, nr. 40: Rett opp fra Alfred Storjords hus, mot en...
 • Ringstad

  Fornminne: Haug. Klart markert. Tydelig i terrenget. Ganske flat på toppen. Her er et lite søkk. Stein i ytterkanten rundt det meste av haugen. Eieren har vært 1 m nede i...
 • Sandmælen

  Fornminne: Middelalderboplass. I NNV-kanten av flysandhullet er det synlig murte heller i en NØ-SV gående skråning. Ligger i overgangen mellom sand og matjord. Nedenfor...
 • Steinåkerbakken

  Forminne 1: Boplass. Middelalderfunn. Under pløying fant nå avdøde Olav Olsen fire skår og et skaft av klebersteinsgryter, to kljåsteiner og en firsidet brynestein, (Ts. 4602...
 • Nausthågen

  Gammetuft?, firkantig, klart markert, bortsett fra vollen i N, lite tydelig i terrenget. Det som gjenstår av vollene er sannsynligvis syllstein som nå erovergrodd med lyng og...
 • Vrangbenet

  Rundrøys. Mindre bra markert. Krater i sentrum. Bevokst med bartre, sisselrot og mose. D 5m, h 0,5m.
 • Stav

  I bratt skråning NV for Gamle Torstadvegen: Dyregrav med voll, klart markert og lett synlig. Sterkt sammenrast og er nå nærmest rektangulær etter at kampestein fra vegarbeid er...
You can also access this registry using the API (see API Docs).