Sjøhaugen

Fornminne: Røys, uklart markert og utydelig i terrenget. Rund med lav, avrundet profil og grop i toppen (tverrmål ca 1 m, dybde ca 0,2 m). Stein såvidt synlig, men merkes overalt med jordboret. Nedgrodd av lyng. Mål: tverrmål 6 m, høyde anslagsvis 0,3 m.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8458
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31527&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.987W, 62.788S, 6.987E, 62.788N); Hustadvika