Langøya

Fornminne: Røys, uklart markert og utydelig i terrenget. Ingen stein synlige. Helt dekket av lyng. Mål: tverrmål 3-4 m, høyde ?

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8445
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31524&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (7.118W, 62.836S, 7.118E, 62.836N); Hustadvika