Drogsøy

Fornminne: Gårdshaug. Opp gjennom flere år er det ved graving rundt gårdstunet og grøfting like SV for tunet, funnet diverse steinsaker, gryteskår av kleber, garnsenker, steinknivemner, vevlodd, slaggklumper osv. Alt sammen funnet sammen med kullblandet jord og trekull, og steinpakninger - mulige ildsteder. Drogsøyvatnet i V er de senere år blitt neddemmet. I den forbindelse ble det funnet stor senkestein med omgående bred og dyp fyre. Steinen veier omtrent 25 - 30 kg. Den ble funnet nede ved vannkanten like V for nå nytt bolighus.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8481
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31531&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Nordland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2007
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (12.488W, 65.458S, 12.490E, 65.458N); Brønnøy