Kallhagen

Rundhaug. Klart markert og godt synlig. Graskledd mednokre synlege steinar. På toppen er reist ei helle som er ca 0,95 m h. over bakken, br. ved foten ca 0,55 m, og ca 0,10 m tjukk. I NNØ tangeres haugen av vegen Haugland-Brattland. Ø-del av haugen er fjerna ved grustak. I stuven syner forvitra skifer og raudbrun jord. Kan vera naturdanna. D. ca 16 m, h. 2-3 m. Det fortelles at en austmann skal hagravet i haugen ca 1880. Det var før ei grop i toppen av haugen. Oppl. v/Bjørn E. Haugland som har hørt det av sin bestefar.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/5729
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31499&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Rogaland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.013W, 59.510S, 6.014E, 59.510N); Vindafjord