Levran

Fornminne: Steinalderboplass. Boplassen synes å dekke et område på ca 100 x 100 m. Paul P. Tornes opplyse at det var funnet mange flintfunn i åkeren. Ifølge oppmålinger v/Th. Petersen fra 1917, dekker boplassen et areal på ca 35 x 40 m. Høyden over havet er i nedre kant: 14,47 m over havet, øvre kant 22,56 m. over havet. I prøvegravinger på 5 steder ble det funnet flint (T 11757). Ellers er her funnet: T 11561 flintfunn. Tilvekst 1916. T 11758 flintfunn. Tilvekst 1912.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/8438
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=31522&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Møre og Romsdal fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2011
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (7.016W, 62.852S, 7.018E, 62.852N); Hustadvika