135 datasets found

Keywords: management

 • Werkonderzoek 2019

  Het Werkonderzoek 2019 betreft een enquêteonderzoek onder medewerkers in de publieke sector. Het onderzoek is een coproductie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en...
 • Virtuous leadership, trust in leader, and work-related well-being

  This dataset presents statistical data on virtuous leadership, trust in leader, and work-related well-being. The dataset contains data of 1237 respondents who were registered as...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 266

  Deze dienstplichtige jongen vertrok in 1983 als sergeant naar Libanon met de UNIFIL-uitzending. Hij werd er geplaatst op een observatiepost, waar regelmatig het vuur op geopend...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 207

  Deze marine-machinist wilde graag bij de Marine om veel te kunnen reizen. Hij zat bij de Koninklijke Marine een tijd aan wal. Met deze functie was hij niet tevreden en meldde...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 456

  Sport loopt als een rode draad door de carrière van deze marinier. Na zijn opleiding werd hij op de Karel Doorman geplaatst, ging daarna naar de Korporaalsschool en de...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 248

  De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja in 1992. De geïnterviewde was al lange tijd in militaire dienst toen hij gevraagd werd als Chief Plans uitgezonden te...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 310

  In 1975 kwam deze man bij het Korps Mariniers, en hij ging met Cambo II naar Cambodja eind 1992. Hij was toen al getrouwd en had kinderen. Als geweergroepscommandant kwam hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 274

  In april 1999 ging deze jonge chauffeur naar Kosovo, met de KFOR-missie. Bij aankomst werd hij gekoppeld aan een vrouwelijke KMA-officier die als voorlichter en journalist...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 309

  De geinterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over zijn opleiding en de voorbereiding op de uitzending. De geïnterviewde was kapitein-arts. Hij...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 628

  Op 5 februari 1947 vertrok deze sergeant-majoor administrateur - geboren in 1919 - naar Indië en hij had geen idee hoe lang hij weg zou blijven. Hij werd geplaatst in het...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 516

  In 1995 werd deze militair uitgezonden als Chef Staf bij de UNPROFOR-missie naar voormalig Joegoslavië. Na de KMA had hij onder meer de Hogere Krijgsschool doorlopen. Freedom of...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 335

  Deze beroepsmilitair van de Koninklijke Landmacht begon zijn carrière in ´t Harde en Suriname, tot het land onafhankelijk werd. Toen hij daarna in Den Haag hoorde dat officieren...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 554

  Deze Joodse man zat op het gymnasium toen de tweede wereldoorlog uitbrak. In mei 1942 werd hij verplicht een gele ster te dragen en in april 1943 werd hij door de Duitsers naar...
 • Veteranen Instituut, IPNV, interview 348

  Dit verhaal begint tijdens de Duitse bezettingstijd op Texel, waar de Duitsers een aantal Georgische militairen executeerden die niet naar hun zin presteerden als - gedwongen -...
 • The effect of Covid-19 on Financial Health

  This study collected its own data, because the required data were not available. We used a web-based survey questionnaire to collect data through snowball sampling, with a...
 • The effect of Covid-19 on Financial Health

  This study collected its own data, because the required data were not available. We used a web-based survey questionnaire to collect data through snowball sampling, with a...
 • Perceived Diversity Effects on Organizational Outcomes (LISS Core Study)

  In September 2010, the LISS panel was presented a questionnaire about diversity in organizations with the aim of gaining insight into how employees perceive diversity in an...
 • Governance of employment relation : A relational signaling perspective 1981-...

  Survey among employees of manufacturing plants in the Indianapolis area (United States) and the Atsugi region of Kanagawa Prefecture (Japan). This dataset combines detailed...
 • The influence of the physical workplace on knowledge sharing

  This study aims to advance the understanding of knowledge sharing behaviour, and the physical workplace as a driver of that behaviour, in knowledge intensive organisations.
 • Baanopeningenmonitor

  Dit is het verslag van de resultaten van de Baanopeningenmonitor die het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen in de arbeidsmarktregio Groningen heeft...