Plangebied Extra spoorlijn Groningen- Leeuwarden te Hurdegaryp, Zuidhorn en Den Horn

DOI

Eind 2013 en begin 2014 heeft reeds een verkennend booronderzoek plaatsgevonden in een ander deel van het plangebied waar bodemingrepen waren voorzien. Na een wijziging van de scope van de werkzaamheden bleek aanvullend verkennend booronderzoek noodzakelijk in een aantal delen van het tracé (aanvullende onderzoeksgebieden). Tevens is op twee locaties een waarderend booronderzoek uitgevoerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xxk-sbxj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:184468
Provenance
Creator Jans, J.E.A.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact RAAP BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/msword;.dbf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "," "," "," "," "," "," "}
Temporal Coverage {2020-09-10,2019-09-10,2020-09-10}