Medisch nieuws in de media

DOI

Retrospectieve kwantitatieve inhoudsanalyse van door Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra in 2015 uitgebrachte persberichten over gezondheidsonderzoek (N=129) en de met die persberichten geassocieerde berichten in de nieuwsmedia (N=185). Met als doel te bepalen hoe vaak pers- en nieuwsberichten overdrijvingen bevatten en te onderzoeken waar in het traject tussen wetenschappelijke publicatie en krant deze overdrijving ontstaat. De dataset bevat een document met een beschrijving van de onderzoeksmethodes, het codeboek en codeersheet template, ingevulde codeersheets per wetenschappelijk artikel en de code in R die is gebruikt voor de analyse.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z9w-h6pn
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3h-q5wx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76780
Provenance
Creator Schat, J. (Alrijne Ziekenhuis, afdeling interne geneeskunde); Bossema, F.G. (Universiteit Leiden, Onderzoeksgroep Science Communication and Society); Numans, M.E. (Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde); Smeets, I. (Universiteit Leiden, Onderzoeksgroep Science Communication and Society); Burger, P. (Universiteit Leiden, Mediastudies / Journalistiek en Nieuwe Media)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format XLSX; RMD; PDF; DOCX
Discipline Medicine
Spatial Coverage Nederland